Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Седмично разписание

График на учебното време за втори срок на учебната 2020/2021 година ТУК