Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ГРАФИЦИ

График на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2020/2021 година:

 

1. График за февруарска изпитна сесия - ТУК