Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ГРАФИЦИ

График на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2019/2020 година:

 

1. График за октомврийска сесия - тук

 

 2. График за юнска сесия - тук