Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

НВО по Дигитални компетентности за 10 клас

 

Оценяване на дигиталните компетентности – в периода 10 – 14 юни 2019 г. 

 

Заповед