Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

НВО Х клас - учебна 2020/2021

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас 

през учебната 2020/2021 година

 ________________________________________________________________________________________________________________

Х клас:

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 8,00 ч.

 

 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 8,00 ч.

 

 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 8,00 ч. - заявления за полагане на изпит по чужд език се подават в канцеларията на училището в периода от 15.02.2021 г. до 18.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 ч. и на 19.02.2021 г. до 10.00 часа.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 -15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик) - заявления за оценяване на дигиталните компетентности се подават в канцеларията на училището в периода от 15.02.2021 г. до 18.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 ч. и на 19.02.2021 г. до 10.00 часа.

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

Заявление чужд език_НВО_10

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Заявление IT_НВО_10

 

 • Ред на подаване на заявленията по електронен път:
  1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
  2. Всяко заявление следва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.

          3. СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: pghtd@abv.bg

 

 • Забележка: При изпращане на вашите заявления до pghtd@abv.bg в полето „Тема“ напишете: НВО 10 - име, фамилия и клас.

 

 • СРОК: в периода от 15.02.2021 г. до 18.02.2021 г. от 9.00 до 17.00 ч. и на 19.02.2021 г. до 10.00 часа.

___________________________________________________________________________________