Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Консултации

График за консултации на ученици за втори срок на учебна 2020/2021 година. - ТУК