Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Консултации

График за консултации на ученици за първи срок на учебна 2021/2022 година - ТУК