Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

 

Заповеди за учебната 2019/2020 година


___________________________________________________________________________________________________________________

МАЙСКА СЕСИЯ

 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ  
Получаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ  
Провеждане на Държавни зрелостни изпити:  
  • ДЗИ по БЕЛ

19.05.2021 г.

  • Втори ДЗИ

21.05.2021 г.

  • ДЗИ по желание на ученика
 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

СЕПТЕМРИЙСКА СЕСИЯ

 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ  
Получаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ  
Провеждане на Държавни зрелостни изпити:  
  • ДЗИ по БЕЛ
 
  • Втори ДЗИ
 
  • ДЗИ по желание на ученика