Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

 

Заповеди за учебната 2019/2020 година


___________________________________________________________________________________________________________________

ВАЖНИ ДАТИ

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ  20.03.2020 г.
Получаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ  29.05.2020 г.
Провеждане на Държавни зрелостни изпити:  
  • ДЗИ по БЕЛ
01.06.2020 г.
  • Втори ДЗИ
03.06.2020 г.