Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Матури 2019

 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ  
Получаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ  
Провеждане на Държавни зрелостни изпити:  
  • ДЗИ по БЕЛ
20.05.2020 г.
  • Втори ДЗИ
22.05.2020 г.