Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 

_______________________________________________________________________________


1. Дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността
за XII клас за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация и
държавните изпити - част по теория на професията и специалността за X или XI клас за
придобиване първа или втора степен на професионална квалификация, както следва:


1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит -
част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална
квалификация преди учебната 2020 – 2021 година.
Сесия януари:
За първа, втора, трета и четвърта степен – 21.01.2021 г.


1.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през
учебната 2020 – 2021 година:
1.2.1. Сесия юни-юли – 04.06.2021 г.
1.2.2. Сесия септември – 09.09.2021 г.


1.3. За лица, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация - част по теория на професията за първа или втора степен на
професионална квалификация преди и през учебната 2020 – 2021 година:
1.3.1. Сесия юни-юли – 19.07.2021 г.
1.3.2. Сесия септември – 09.09.2021 г.


2. Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на
професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, както
следва:
2.1. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната
2020 – 2021 година
Сесия януари
Срок за подаване на заявления – 21.12.2020 г.


2.2. За лица, придобили право да положат държавните изпити по теория на професията
и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през
учебната 2020 – 2021 година:


2.2.1. Сесия юни-юли
Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 17.03.2021 г.
Срок за подаване на заявления за първа степен – 14.06.2021 г.


2.2.2. Сесия септември
Срок за подаване на заявления – 01.09.2021 г.