Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Педагогически специалисти

 

Име и фамилия

Длъжност

Айсел Хасан 

Портфолио

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
   

Албена Гандева

Портфолио

Старши учител по Български език и литература
   

Ирина Дамянова

Учител по Български език и литература
   
Маргарита Иванова - Мутафова Учител по Руски език
   

Симона Калудова

Портфолио

Учител по Английски език
   
Емине Рахим Учител по Математика
   
Виолета Негованова Учител по История и цивилизация
   
Елка Филипова Педагогически съветник, Старши учител по Обществени науки
   
Ердоан Ахмедов Старши учител по География и икономика и Биология и здравно образование
   
Калинка Жекова Учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда
   
Даринка Александрова Старши учител по Физическо възпитание и спорт
   
Евгени Янакиев Учител по теоретично професионално обучение
   
Бехчет Данаджъ Старши учител по теоретично професионално обучение
   
инж. Антоанета Антонова
Учител по теоретично професионално обучение
   

Пенка Златева

Портфолио

Старши учител по практическо професионално обучение
   

Мариана Василева

Портфолио

Учител по практическо професионално обучение
   

Бахтишен Ахмед

Портфолио

Възпитател в ученическо общежитие