Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

УЧИТЕЛИ

 

Албена Гандева

Ирина Дамянова

Български език и литература
   
Маргарита Иванова - Мутафова Руски език
   
Симона Калудова Английски език
   
Емине Рахим Математика
   

Айсел Хасан 

портфолио

Информационни технологии
   
Виолета Негованова История и цивилизация
   
Елка Филипова Етика и право и Свят и личност; Педагогически съветник
   
Ердоан Ахмедов География и икономика и Биология и здравно образование
   
Калинка Жекова Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда
   
Даринка Александрова Физическо възпитание и спорт
   
Евгени Янакиев Теоретично професионално обучение
Бехчет Данаджъ
инж. Антоанета Антонова
   
Пенка Златева
Практическо професионално обучение
инж. Румен Русев
Мариана Василева
   
Бахтишен Ахмед Възпитател в ученическо общежитие