Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Обществен съвет

 

Вид на документ

Дата

Покана № 1 за провеждане на Обществен съвет 02.09.2020 г.
Информация за промяна състава на Обществения съвет 31.01.2020 г.
Покана № 2 за провеждане на Обществен съвет 08.01.2020 г.
Покана № 1 за провеждане на Обществен съвет 13.09.2019 г.
Покана № 4 за провеждане на Обществен съвет 23.04.2019 г.
Покана № 3 за провеждане на Обществен съвет 21.02.2019 г.
Покана № 2 за провеждане на Обществен съвет 06.12.2018 г.
Протокол № 2 за провеждане на Обществен съвет 15.09.2018 г.
Протокол № 1 за провеждане на Обществен съвет 14.09.2018 г.
Покана № 1 за провеждане на Обществен съвет 13.09.2018 г.
Състав на представителите на родителите на ученици към Обществен съвет 11.09.2017 г.
Заповед за учредяване на Обществен съвет 27.01.2017 г.