Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Бюджет

2020 ГОДИНА:

Бюджетен план на училището за 2020 година.  - ТУК

Уточнения към бюджетния план за 2020 година. - ТУК

 

1. Отчет на разходи по І-вото тримесечие на 2020 година. - ТУК

 

2. Отчет на разходи по ІІ-рото тримесечие на 2020 година. - ТУК

 

3. Отчет на разходи по ІІІ-тото тримесечие на 2020 година. - ТУК

 

4. Отчет на разходи по ІV-тото тримесечие на 2020 година. - ТУК

 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 - ТУК

___________________________________________________________________

2019 ГОДИНА:

Утвърден бюджет на училището за 2019 година. - ТУК

Бюджетен план на училището за 2019 година. -ТУК

 

1. Отчет на разходи по І-вото тримесечие на 2019 година. - ТУК

 

2. Отчет на разходи по ІІ-рото тримесечие на 2019 година. - ТУК

 

3. Отчет на разходи по ІІІ-тото тримесечие на 2019 година. - ТУК

 

4. Отчет на разходи по ІV-тото тримесечие на 2019 година. - ТУК