Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Самооценяване

1. Годишен план за дейността на комисията по самооценяване за учебната 2015 - 2016 година: 

ГОДИШЕН ПЛАН 2015 

 

2. Доклад от проведено самооценяване в ПГХТД за учебната 2015 - 2016 година: 

ДОКЛАД 2016

 

3. Правила за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в ПГХТД: ПРАВИЛА 

 

4. Годишен план за дейността на комисията по самооценяване за учебната 2016 - 2017 година: ГОДИШЕН ПЛАН 2016