Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Професии и специалности за учебна 2018-2019 година

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УЧЕБЕН ПЛАН

 VІІІ А

І група

Е. Ахмедов    524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия  

2018

ВТОРА СПК

 VІІІ А 

ІІ група

/дуална система/

524120 Оператор в силикатните производства  5241202 Технология на керамичното производство 

2018

ВТОРА СПК

 
  VІІІ Б А. Алиосман   524120 Оператор в силикатните производства 

 

5241201 Технология на керамичното производство 

 

ВТОРА СПК
ІХ А  Д. Александрова  524060 Химик-оператор 5240613 Декорация на силикатни изделия

2018

ВТОРА СПК

ІХ Б

/дуална система/

 Е. Филипова 524120 Оператор в силикатните производства 5241202 Технология на керамичното производство

2018

ВТОРА СПК

 
Х  С. Калудова  524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия

 2017

ВТОРА СПК

ХІ А  И. Дамянова  524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия

 2009

ВТОРА СПК

ХІ Б

/дуална система/

М. Коджа  524120  Оператор в силикатните производства  5241202 Технология на керамичното производство

 2017 

ВТОРА СПК

Х ІІ А  А. Гандева  524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия  

2009

ВТОРА СПК

Х ІІ Б Н. Зайкина - Петкова  524110 Оператор в силикатните производства  5241103 Технология на свързващите вещества  

2009

ТРЕТА СПК