Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Годишен план

Годишният план за дейността на ПГХТД през учебната 2019 - 2020 година

може да прегледате от тук: ГОДИШЕН ПЛАН