Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

ТВОЯТ ЧАС

Проект "Твоят час"

 

ЛИНК КЪМ ПРОЕКТА: https://tchas2.mon.bg/

 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 


Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

Училището предлага следните дейности в съответните категории

за учебна 2017 - 2018 година:

 

І. Обучителни затруднения:

  • "В помощ на матурата" - ръководител Албена Ганедва;
  • "Матурата по биология и здравно образование - желана и успешна" - ръководител Ердоан Ахмедов;
  •  "Млади математици" - ръководител Севджихан Реджеб.

ІІ. Занимания по интереси:

  • "Магията "Театър"" - ръководител Ирина Дамянова
  • "Който пее, зло не мисли" - ръководител Наташа Зайкина;
  • "Пластични изкуства - моделиране и дизайн" - ръководител Евгени Янакиев;
  • "Декорация - hand made" - ръководител Пенка Златева;
  • "Диалог" - ръководител Елка Филипова.

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН МОНИТОРИНГ