Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Подкрепа за успех

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА НА УСПЕХА"

ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

  1. Български език и литература - 8 клас,  ръководител: А. Гандева
  2. Информационни технологии - 10 клас, ръководител: А. Хасан
  3. Подкрепа за матурата - 12 класр, ръководител: И. Дамянова
  4. Техническо чертане - 8 клас, ръководител: инж. С. Басри
  5. Техническо чертане - 9 клас, ръководител: инж. С. Басри
  6. Технология на керамичното производство - 10 клас, ръководител: инж. А. Антонова