Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Подкрепа на успеха

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА НА УСПЕХА"

ПО ГРУПИ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЮНИ - СЕПТЕМВРИ 2018 -2019