Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Да направим училището привлекателно за младите хора

 

BG 051РО001 – 4.2.05
"ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"

У
чилище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА!