Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Условия за прием

 

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА ИЛИ ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ /ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА/ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТ

ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ!

 

 

 

Национално външно оценяване-тест:

 

  • Български език и литература - 17 юни 2019
  • Математика - 19 юни 2019

 

 

 

Образуване на бал за кандидатстване:

 

  • Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
  • Удвоения брой точки от теста по математика;
  • Точките от оценката по изобразително изкуство в седми клас;
  • Точките от оценката по химия и опазване на околната среда в седми клас.