Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Условия за прием

 

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТ

ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ!

 

 Национално външно оценяване-тест:

  • Български език и литература - 15 юни 2020
  • Математика - 17 юни 2020

Образуване на бал за кандидатстване: 

  • Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
  • Удвоения брой точки от теста по математика;
  • Точките от оценката по изобразително изкуство в седми клас;
  • Точките от оценката по химия и опазване на околната среда в седми клас/ български език и литература.