Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Срокове за кандидатстване

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 Г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

  

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА

ДОКУМЕНТИ

ЗАПИСВАНЕ НА 

ПРИТИТЕ УЧЕНИЦИ

ПЪРВИ ЕТАП

03 - 05.07.2019 г. вкл.

до 16.07.2019 г. вкл.

ВТОРИ ЕТАП

до 16.07.2019 г. вкл.

до 22.07.2019 г. вкл.

ТРЕТИ ЕТАП

24 - 25.07.2019 г. вкл.

31.07.2019 г.

ПОПЪЛВАНЕ НА

НЕЗАЕТИ МЕСТА

определя се от директора до 10.09.2019 г.