Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Срокове за кандидатстване

 

Прием след VІІ клас - 2020/2021 учебна година

Национално външно оценяване-тест:

  • Български език и литература - 15 юни 2020
  • Математика - 17 юни 2020

 

 График на дейностите:

етапи

I етап

II етап

III етап

 

   Подаване на документи

 

03-07 юли 

 

до 16 юли 

 

24-27 юли 

 

Класиране

 

до 13 юли 

 

до 20 юли 

 

 29 юли 

 

Записване

 

до 16 юли 

 

до 22 юли 

 

 30 юли