Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Специалности, в които се осъществява прием за учебна 2021/2022 година

В VІІІ КЛАС

Утвърден държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение

 

ПРЕЗ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС, СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИ /VІІ КЛАС/ В СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалност от професия

Наименование на специалността

Степен на професионална квалификация

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

524120

Оператор в силикатните производства

5241202

Технология на керамичното производство

Втора степен

дневна

5 години

0,5

524060

Химик - оператор

5240613

Декорация на силикатни изделия

Втора степен

дневна

5 години

0,5

524120

Оператор в силикатните производства

5241201

Технология на стъкларското производство

Втора степен

дневна

5 години

1

 

 

В ХІ КЛАС

Утвърден допълнителен държавен план-прием след завършен първи гимназиален етап - в XI клас, дневна форма на обучение

 

ПРЕЗ УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПРИЕМ В ХІ КЛАС, СЛЕД ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП /Х КЛАС/ В СЛЕДНАТА ПРОФЕСИЯ И СПЕЦИАЛНОСТ:

 

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалност от професия

Наименование на специалността

Степен на професионална квалификация

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

 

Икономическо
информационно
осигуряване

4820201

Оператор
информационно
осигуряване

Втора степен

дневна

2 години

1