Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Обявени професии и специалности за прием през учебна 2020/2021 година:

  • професия: „Оператор в силикатните производства”
    • специалност: „Технология на керамичното производство”
  • професия: „Химик - оператор”
    • специалност: „Технология на неорганичните вещества”
  • професия: „Оператор в силикатните производства”
    • специалност: „Технология на стъкларското производство”

 

 Необходими документи:

1. Служебна бележка с оценки от изпитите от НВО.
2. Заявление за кандидатстване.
3. Свидетелство за завършено основно образование.
4.  Медицинско свидетелство.