Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 В ОБЯВЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНА 2019 - 2020 ГОДИНА:

 

1. Служебна бележка с оценки от изпитите.
2. Заявление за кандидатстване.
3. Свидетелство за завършено основно образование.
4.  Медицинско свидетелство.