Facebook

ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Основно меню
Училище с нови идеи и много възможности !

Добре дошли при нас !

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ-МИ КЛАС ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

57 години

   ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ!   

      Професионална гимназия по химични технологии и дизайн "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Нови пазар, е единствената в България,  

която предлага обучение по изработка, дизайн и декорация на домашен порцелан, санитарна керамика и стъкло. 

       Училището разполага с уникална база и утвърдени педагози, осигуряващи качествено професионално образование.  

От учебна 2017/2018 година училището е в Списъка на иновативните училища в България. 

GDPR - Общ регламент за защита на личните данни

 Длъжностно лице по защита на личните данни: d.savcheva@shumen.bg