Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Седмично разписание

График на учебното време за втори срок на учебната 2018 - 2019 година:   sedmichno_r_II 

 

 

Вечерна форма 

Седмично разписание - Изображение 1