Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ГРАФИЦИ

График на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2018/2019 година:

 

 

ГРАФИК - ОКТОМВРИЙСКА СЕСИЯ

 

ГРАФИК - ФЕВРУАРСКА СЕСИЯ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ГРАФИЦИ - Изображение 1