Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Матури 2019

 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 18.03.2019 г.
Получаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ 17.05.2019 г.
Провеждане на Държавни зрелостни изпити:  
  • ДЗИ по БЕЛ
21.05.2019 г.
  • Втори ДЗИ
23.05.2019 г.

 

 

Матури 2019 - Изображение 1