Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Обществен съвет

 

Вид на документ

Дата

1. Заповед за учредяване на Обществен съвет 27.01.2017 г.
2.

Състав на представителите на родителите на ученици към Обществен съвет

11.09.2017 г.
3.

Покана № 1 за провеждане на Обществен съвет

13.09.2018 г.

4.

Протокол № 1

14.09.2018 г.

5. 

Протокол № 2

15.09.2018 г.

 6. Покана № 2 за провеждане на Обществен съвет 06.12.2018 г.
 7. Покана № 3 за провеждане на Обществен съвет  21.02.2019 г.
 8. Покана № 4 за провеждане на Обществен съвет  23.04.2019 г.