Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Професии и специалности за учебна 2018-2019 година

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УЧЕБЕН ПЛАН
VІІІ А  Д. Александрова  524060 Химик-оператор 5240613 Декорация на силикатни изделия

2018

ВТОРА СПК

VІІІ Б

/дуална система/

 Е. Филипова 524120 Оператор в силикатните производства 5241202 Технология на керамичното производство

2018

ВТОРА СПК

 
ІХ  С. Калудова  524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия

 2017

ВТОРА СПК

Х А  И. Дамянова  524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия

 2009

ВТОРА СПК

Х Б

/дуална система/

М. Коджа  524120  Оператор в силикатните производства  5241202 Технология на керамичното производство

 2017 

ВТОРА СПК

Х І А  А. Гандева  524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия  

2009

ВТОРА СПК

Х І Б Н. Зайкина - Петкова  524110 Оператор в силикатните производства  5241103 Технология на свързващите вещества  

2009

ТРЕТА СПК

ХІІ А - І група А. Алиосман

524120 Оператор в силикатните производства

5241202 Технология на керамичното производство

2008

ВТОРА СПК

ХІІ А - ІІ група

524110 Оператор в силикатните производства

5241103 Технология на свързващите вещества

2009

ТРЕТА СПК

ХІІ Б

/вечерна форма/

Е. Ахмедов 524120 Оператор в силикатните производства 5241201 Технология на стъкларското производство

2011

ВТОРА СПК