Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

Годишен план

Годишният план за дейността на ПГХТД през учебната 2018 - 2019 година

може да прегледате от тук: ГОДИШЕН ПЛАН